Val 2022

Dags att nominera kandidater till listorna för Riksdag och Regionfullmäktige

Vi närmar oss valet till;

  • Riksdag
  • Regionfullmäktige
  • Kommunfullmäktige

Just nu pågår nominering av kandidater till Riksdag och Regionfullmäktige.

Arbetarekommunen ska inkomma med nomineringar till val rörande Riksdag och Regionfullmäktige.

Partidistriktets valkommitté som valdes på distriktskongressen kommer sedan att bereda listorna. Valkommittén ska utveckla partiets valberedningsarbete. Det innebär bland annat att verka för att det ska vara en positiv upplevelse att kandidera samt verka för att fler nomineras. För att valkommittén ska kunna fullgöra det uppdrag som distriktskongressen givit behövs ett brett nomineringsunderlag i form av kandidater.

Alla medlemmar kan nominera till dessa uppdrag. Arbetarekommunens styrelse behöver ha nomineringarna senast den 10 augusti. Vi kommer sedan behandla nomineringarna i styrelsen och därefter den 17 augusti ha ett medlemsmöte. Huruvida det blir fysiskt eller digitalt vet vi inte i dagsläget. För helheten på listan behöver vi sedan tänka på;

• Kön

• Erfarenhet

• Bakgrund

• Ålder

Det är bra om du tillfrågat den/dem du nominerar. Om du inte tillfrågat nominerad bör det framgå och hanteras i så fall av styrelsen.

Valkommittén kommer senare meddela arbetarekommunerna om hur processen kommer att se ut och när partiorganisationen förväntas vara delaktiga i arbetet.

Valkommittén kommer lägga fram ett förslag på listor till riksdag och landsting under senhösten 2021 och en valkonferens kommer fastställa dessa den 11 december 2021. I nuläget är det svårt att planera för i vilken form. Om valkonferensen kommer att genomföras, digitalt eller fysiskt vet vi idag inte. Planeringen i nuläget är för en digital valkonferens.

facebook Twitter Email