Val 2018

Lista till kommunfullmäktige

På vårt årsmöte den 10 mars fastslog vi listan till kommunfullmäktige inför höstens val 9 september.

Lista kommunfullmäktige

Arbetet inför valet leds av vår valsekreterare Jenny Åkervall. Vi har därutöver tillsatt  några arbetsgrupper:

Bostadspolitisk grupp

Jan Lilja

Bernt Hofström

Anette Jellve

Olle Johansson

Sivert Svärling

Karl Stenqvist

Ungdomspolitisk grupp

Anette Jellve

Karsten Inde

Tove Sander

Kerstin Eliasson

Karl Stenqvist

Valstrategisk grupp

Styrelsen har utsett en valstrategisk grupp inför valet i september 2018. Gruppen kommer ha ett uppstartsmöte i mitten av november. Gruppen består av Anette Jellve, Jan Lilja, Tove Sander, Karsten Inde, Jenny Åkervall, Liz Kimberly Reinler, Olle Johansson, Bernt Hofström, Sivert Svärling, Kerstin Eliasson och Ulla Lilja.

Valkommitté

På vårt extra årsmöte den 16 oktober utsåg vi en valkommitté som ska arbeta fram listan till kommunfullmäktige. Kommittén består av; Sivert Svärling – [email protected] Kerstin Eliasson – [email protected] Tove Sander – [email protected] Jenny Åkervall – [email protected] Inger Ruin – [email protected]

Vill du veta hur landstings- respektive riksdagslistan ser ut kan du klicka på länken nedan;

Landstingslistan för Nordostkommunerna

Riksdagslistan för Stockholms län

facebook Twitter Email