Representation i nämnder mm

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter: Jenny Åkervall (gruppledare), Karsten Inde och Anette Jellve

Ersättare: Olov Johansson och Karl Stenqvist

Vi delar platserna i nämnder och styrelser med Miljöpartiet. Kontakta gärna våra representanter i olika nämnder och kom med förslag till motioner och annan aktivitet.

Kommunrevisionen: Sivert Svärling – vice ordförande

Kommunstyrelsen: Jenny Åkervall – ordinarie ledamot – [email protected]

Byggnadsnämnden:

Bernt Hofström – ersättare – [email protected]

Fastighetsnämnden:

Karl Stenqvist – ordinarie ledamot – [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden:

Jenny Åkervall – ordinarie – [email protected]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Olov Johansson – ordinarie ledamot – [email protected]

Socialnämnden:

Anette Jellve – ordinarie ledamot- [email protected]

Tekniska nämnden:

Olov Johansson – ersättare – [email protected]

Utbildningsnämnden:

Karsten Inde – ersättare – [email protected]

Överförmyndarnämnden:

Ulf Bergman-Ekström – ordinarie ledamot – [email protected]

Krisledningsnämnd:

Jenny Åkervall – ersättare – [email protected]

Valnämnden:

Anette Jellve – ordinarie ledamot – [email protected]

Bernt Hofström – ersättare – [email protected]

Funktionshinderrådet:

Karsten Inde – ersättare – [email protected]

Pensionärsrådet:

Ulla Lilja – ersättare – [email protected]

Djursholms AB:

Karl Stenqvist – ordinarie ledamot – [email protected]

Studievägens AB:

Karl Stenqvist – ordinarie ledamot – [email protected]

Stockholms läns landsting:

Tove Sander – [email protected]

Tove är också ledamot i Landstingsstyrelsens produktionsutskott, Hälso- och sjukvårdsnämnden och ersättare i Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling samt 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott

Karsten Inde – [email protected] – sitter i Samverkansnämnden för Stockholm – Gottland

 

 

 

facebook Twitter Email