Motioner o interpellationer

Fråga till Robert Nibelius, ordförande i kultur-och fritidsnämnden                                                Hanna Bocander, ordförande i kommunstyrelsen                                                            Håkan Johansson, ordförande i fastighetsnämnden

den 4 maj 2022

Angående iordningsställande av en idrottsplats som är godkänd för spel i division 1 i fotboll i Danderyd.

IFK Stocksund bildades 2008 och har under 14 år utvecklat en verksamhet som håller en god kvalitet både vad gäller bredd och topp. Det innebär att föreningen har många aktiva fotbollsspelare, cirka 800, i träning – från Fotbollsskolan för 4-5 åringar till seniorspel i seriesystemet.

Både herr och damlag spelar idag i div 2. Ungdomslagen håller även hög standard nationellt och spelar i pojkallsvenskan (U17) och div 1 (U19). I de lägre åldrarna är föreningen bra placerad både med de bättre lagen som spelar i svåra serier och ”futural-lagen” som spelar i serier med mindre utmanande motstånd. Föreningen har även ett lag/verksamhet i ”para-fotboll, dvs för funktionshindrade.

IFK Stocksunds ungdomsverksamhet har rönt stor uppmärksamhet i fotbollssverige. Flera av föreningens talanger spelar idag i allsvenska lag och man har representerat Sverige i ungdomslandslagsspel. Föreningen satsar mycket på flick-fotboll och har en stark tillströmning av nya spelare från närområdet. Fler flickor än pojkar vill idag spela fotboll.

Herrarnas A-lag spelar sin tredje säsong i div 2. Laget består till 75% av egenfostrade spelare som börjat sin karriär i IFK eller anslutit sig som juniorer.

Föreningen tränar idag på flera planer i kommunen – Danderyd Arena, IP vid Danderyds gymnasium, Stockhagen, Mörbyplan eller bollplanen på Stocksundsskolan.

När det gäller matchspel i division 2 så är det i sin ordning att erbjuda spelare, ledare, åskådare och funktionärer en mindre tillgänglig arena där servicefunktioner inte är av hög kvalitet. För högre seriespel kräver Svenska Fotbollsförbundet en betydligt högre standard vad gäller bl. a tillgänglighet och säkerhet. I dokumentet ”Arenakrav för Ettan, fastställda av Svenska Fotbollsförbundets representantskap den 26 november 2202” finns de krav som ställs dokumenterade.

IFK Stocksund är obesegrade efter fyra matcher i division 2 Norra Svealand. Man är tvåa med en match mindre spelad än IFK Österåker – med ett mycket talangfullt lag där snittåldern i startelvan är 19,7 år. I den händelse man vinner serien har man möjlighet att avancera till division 1. Det är då ett faktum att föreningen inte kan spela säsongen 2023 på en arena i sin hemkommun.

Jag tycker att det är en mindre bra lösning att fråga Täby, Sollentuna eller Österåker om vi kan hyra deras anläggningar för seriespel. Danderyd borde som de flesta kommuner i landet kunna erbjuda en arena till sina föreningar som uppfyller de krav som kan ställas på tillgänglig, säkerhet och på övriga delar som omnämns i dokumentet.

Danderyd SK har en omfattande verksamhet på Idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Man har cirka 200 aktiva barn, ungdomar och vuxna i friidrottsträning. Man har idag genom ett hängivet föreningsarbete fostrat några av de bästa löparna i Sverige med vinster i Ungdoms SM. Man arrangerar också tävlingar på nationell nivå som samlar utövare i närområdet. Man vill utveckla sin tävlingsverksamhet men det går inte eftersom anläggningen inte är anpassad / godkänd för detta.

I och med att anläggningen har en begränsning eller hellre står utan omklädningsrum eller hygienutrymmen så finns inga möjligheter att utveckla varken tävlings-eller träningsverksamheten. Området behöver helt enkelt en servicebyggnad med läktare med sittplatser, hygienutrymmen med plats för omklädning och även ytor för gemenskap och möten.

Jag har idag inga intressen eller sitter i någon styrelse i ovannämnda föreningar. Jag startade IFK Stocksund 2008 och har de senaste åren arbetat i föreningen för att bygga ett seniorlag med spelare från ungdomslagen. Det har man lyckats väl med.

Både IFK Stocksund och Danderyds Sportklubb står nu inför ett faktum att man behöver göra en investering för att kunna bedriva sin verksamhet i området – precis som Österåker, Täby, Lidingö och Sollentuna gjort via ett helhjärtat kommunalt engagemang.

Eftersom den s k Danderyds modellen är eller skall avvecklas återstår endast frågan om Danderyds kommun är beredd att investera i en anläggning som svarar mot de krav som ställs för att kunna spela fotbollsmatcher på högre nivå än tidigare eller friidrottstävlingar som kan ta emot åskådare och erbjuda goda förhållanden för utövare och ledare.

En anläggning kan stå klart sommaren 2023 om Danderyds kommun agerar skyndsamt och med en positiv inställning och avsätter medel för denna investering i nästkommande verksamhetsår eller hittar andra kreativa finansieringslösningar.

Karsten Inde                                                                                                                               (s

_______________________________________________________

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander

Det försämrade säkerhetsläget i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina har gjort att Försvarsmakten ändrat sin bedömning av hotbilden mot Sverige. Ett väpnat angrepp på Sverige kan enligt Försvarsmakten inte längre uteslutas.

Detta är naturligtvis mycket oroande och kräver en höjd beredskap på flera nivåer i samhället.

Kriget i Ukraina innebär bland annat att många Danderydsbor nu undrar över skyddsrum: var deras närmaste skyddsrum finns, hur många skyddsrum det finns i kommunen, om det finns tillräckligt med plats för att härbergera kommunens invånare och om samtliga av dessa skyddsrum är iordningsställda eller med kort varsel kan i ordningställas för att unna tas i bruk.

Vår fråga är:

Vad gör Danderyds kommun för att säkerställa kommunens befintliga skyddsrum är tydligt utmarkerade och i skick att användas?

 

Jenny Åkervall, Socialdemokraterna

______________________________________________________

Fråga till utbildningsnämndens ordförande Monica Rehnstig

Det försämrade säkerhetsläget i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina har inneburit att miljoner människor har tvingats lämna eller kommer att tvingas lämna sitt hemland Ukraina. Vi står mitt i den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Redan nu har fler flytt från Ukraina än de som kom från Syrien 2015.

De flesta söker sig till närliggande länder men även Sverige har de senaste veckorna tagit emot ett stort antal skyddssökande från Ukraina. Bara de senaste dagarna har Sverige tagit emot närmare 4000 människor om dagen, främst kvinnor och barn.

Det stora mottagandet sätter och kommer att sätta hela vårt samhälle på prov, inte minst kommunerna som får ett stort ansvar.

 

Vår fråga är:

Hur riggas nu Danderyds skolorganisation för att med kort varsel kunna ta emot ukrainska elever?

 

Jenny Åkervall, Socialdemokraterna

_____________________________________________________

Fråga till fastighetsnämndens ordförande Håkan Johansson (besvarades av 1:e vice ordföranden Inger Blomberg Olsson)

Hissarna på Kevinge serviceboende kommer under våren och sommaren att renoveras. Det innebär att de kommer vara avstängda i 8–9 veckor, olika datum för olika trapphus. Datumen överlappar förvisso varandra. Nu har det inte det så stor betydelse, då det inte går att använda hissen i trapphuset bredvid, finns ingen möjlighet gå mellan trapphusen annat än på källarplanet och ev. högst upp. Så problemet kvarstår trots allt.

Hjälp med sopor och återvinning kommer ske två dagar per vecka på givna datum. Leverans av måltider från restaurangen kommer vara möjligt liksom hemleverans av matvaror.

Men möjlighet att komma ner till gården och njuta både av vår- och sommarväder liksom gemenskap med grannar kommer inte vara möjligt.

Vår fråga är:

Hur har kommunen tänkt lösa detta? Kan väl inte vara meningen att de boende ska behöva vara inlåsta under så lång tid.

 

Anette Jellve, Socialdemokraterna

______________________________________________________

Interpellation – till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander

Danderyds kommun behöver förbättra rutiner för upphandling

De styrande (M, L o Kd) i Danderyds kommun pratar gärna om hur bra vi ligger till då det gäller rankingen av hur företagen uppfattar kommunen. Visst det är viktigt att ligga bra till där. Men lika viktigt är att upphandlingen sker korrekt. Kommunen riskerar annars att bidra till osund konkurrens och att skattemedel slösas bort. Pengar som kan användas till annat. Politiken behöver ta ett större ansvar och förbättra kontrollerna.

Vilka rutiner för upphandling vi som kommun har är viktigt för att skattemedel inte ska hamna i fel fickor. Fusk bidrar till att skatteintäkter uteblir, men också till att villkoren på arbetsmarknaden dumpas och att företag som följer lagar och regler missgynnas.

LO-distriktet i Stockholm har för åttonde året i rad granskat de rutiner kommunerna i Stockholms län har för upphandling. Endast fyra av tio kommuner i länet kontrollerar löpande att alla underleverantörer betalar skatter och avgifter. En lika stor andel saknar rutin för att hantera onormalt låga anbud, vilket öppnar för att oseriösa aktörer lägger bud och vinner.

Nio av tio kommuner uppger också att de saknar tillräckliga resurser för att följa upp de krav som ställts i avtalen på vad upphandlade leverantörer ska leverera. Detta innebär att många inte vet om de fått vad de betalat för.

Danderyds kommun hamnar på 18 plats av 21 svarande kommuner i rapporten (Upphandlingsindex Stockholms län 2020) vilket inte känns så bra, det kan det inte göra för den styrande majoriteten i Danderyd heller. Vi måste kunna bättre!

Den senaste upphandlingspolicyn för Danderyd fastslogs av kommunfullmäktige 2021. Vi får hoppas att den nya policyn tagit höjd för alla lagändringar så att vi hamnar på en bättre plats i nästa rapport.

Undersökningen visar att politiken inte tar ansvar och avsätter de medel som krävs. I rapporten pekas flera åtgärder ut. Framförallt behöver politikerna bli mer delaktiga, både när det handlar om att genomföra upphandlingar och kontrollera leverantörer.

Danderyds kommun har allt att vinna på att förbättra sina rutiner. Genom bättre kontroller kan de säkerställa att seriösa företag inte slås ut, att skattemedel inte slösas bort och att villkoren på arbetsmarknaden förbättras.

Vi vill ha svar på följande frågor;

– rutin för att hantera onormalt låga anbud har saknats, i den nya policyn från 2021 står att man ska välja det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen. Har kommunalrådet säkerställt att rätt rutiner för detta tagits fram, så att inte onormalt låga anbud antas med dålig kvalité som följd?

– kontrolleras alla underleverantörer löpande? Om inte – hur ska kommunalrådet säkerställa att vi skapar rutiner för att säkerställa att inte oseriösa företag är underentreprenörer där kommunen är beställare?

– en metod för att bedöma hur bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor tillämpas, bland annat lön. Återkopplas detta till kommunstyrelsen för att vi ska kunna säkerställa att Danderyd följer lagen?

Anette Jellve                                                                                                                                                                                                                                                                  Socialdemokraterna i Danderyd

________________________________________________________

Till kommunfullmäktige i Danderyd

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander angående att använda delar av det generella statliga coronabidraget på 22 miljoner som Danderyd erhållit under 2021 för att stötta kommunens barn- och ungdomsidrott och lindra effekterna av pandemin på föreningslivet

Coronapandemin har på olika sätt drastiskt påverkat hela vårt samhälle – det gäller inte minst barn- och ungdomsidrotten. Många idrottsföreningar vittnar om att de har haft det mycket tufft under coronakrisen.

Inställda och anpassade aktiviteter har inneburit ett bortfall av träningsavgifter. Att arrangera cuper, turneringar, läger och tävlingar är normalt sett en stor intäktskälla för idrottsföreningarna. Pandemin har satt stopp för alla sådana aktiviteter, vilket inneburit ett stort avbräck ekonomiskt. Likadant har intäkter från cafeteriaförsäljning uteblivit.

Vi vet också att pandemin har fått många ungdomar att sluta med sina organiserade idrottsaktiviteter, vilket är en beklaglig utveckling i sig. Detta har inneburit att föreningarna har tappat medlemmar och med det ytterligare intäkter.

Det kostar redan idag mycket att delta i idrottsaktiviteter i Danderyd, avgifterna ligger högt i jämförelse med övriga landet. Risken är att pandemin nu kommer tvinga föreningarna att höja sina avgifter ytterligare för att få ekonomin att gå ihop.

Den ekonomiskt tuffa situationen för idrottsföreningarna i Sverige har bekräftats av en mängd undersökningar, genomförda av bland annat Riksidrottsförbundet. De riktade stödpaket idrotten har fått från regeringen har förvisso hjälpt en del men kompenserar inte till närmelsevis bortfallet av intäkter.

För att mildra coronapandemins negativa effekter på idrottsföreningarna har flera kommuner, bland annat Stockholms stad, infört subventioner på alla anläggningar för barn- och ungdomsidrott under 2021.

En rad idrottsföreningar i Danderyd har med anledning av detta ställt frågan till Fritidsförvaltningen om inte nolltaxa eller andra tillfälliga subventioner eller stödåtgärder kan genomföras också i vår kommun.

Det är en högst rimlig fråga. Danderyd erhöll för år 2021 närmare 22 miljoner kronor i generellt statligt Coronastöd. Pengar som rimligtvis är tänkta att användas åt precis denna typ av insatser.

Den moderatledda majoriteten gör nu en stor affär av att de inför lättnader för Danderyds näringsidkare genom att de befriar restauranger, pubar och barer från avgiften gällande alkoholtillsynen.

Om M, L och KD anser sig ha utrymme ekonomiskt att stötta alkoholförsäljningen i vår kommun kan man tycka att de också borde ha utrymme att stötta barn- och ungdomsidrotten med liknande åtgärder. I själva verket borde naturligtvis det senare ha högsta prioritet.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet Hanna Bocander:

  1. Hur ser kommunalrådet på idrottsföreningarna i Danderyds uttryckliga önskemål om kommunens hjälp och stöd för att lindra Coronapandemins ekonomiska effekter på barn- och ungdomsverksamheten?
  2. Har kommunalrådet övervägt att använda delar av de 22 miljoner i generellt statligt Coronastöd som kommunen erhållit för 2021 för att stötta barn- och ungdomsidrotten i Danderyd? Och – om så är fallet – hur skulle en sådan insats kunna se ut? i vilken form skulle en sådan insats kunna genomföras?

 

Danderyd den 7 maj 2021

Jenny Åkervall, Gruppledare Socialdemokraterna i Danderyd

________________________________________________________

Till Kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om ensidigt vinklad information i kommunens tidning DanderydsAktuellt och behovet av att ta fram en redaktionell policy för tidningen

Danderyds kommun ger sedan många år tillbaka ut tidningen DanderydsAktuellt som delas ut i alla kommuninvånares brevlådor. Utgivningstakten är för närvarande 5 gånger per år. Tidningen produceras av kommunens informationsavdelning och ansvarig utgivare är kommunikationschef Jan-Erik Alnebrand.

Syftet med tidningen är enligt Jan-Erik Alnebrand att: ”informera invånarna om vilken service vi utför utifrån det uppdrag vi har”. ”Vi” får i sammanhanget antas avse kommunen. Någon redaktionell policy som redogör för tidningens syfte, förväntade innehåll och krav på opartiskhet finns emellertid inte.

Då vi socialdemokrater upplever att tidningen under en längre tid har varit ett organ för den politiska majoriteten att – på ett positivt vinklat vis – berätta om allt bra man gör för kommunen, ser vi behovet av att strama upp ramarna kring hur DanderydsAktuellt används.

Det får inte råda några tveksamheter kring vem som är avsändare av tidningen eller att tidningen har integritet nog att föra ut information till Danderyds medborgare på ett sakligt, nyanserat och opartiskt vis.

Den politiska oppositionen får exempelvis endast medverka i tidningen en gång om året och då med en mindre textruta där respektive partis gruppledare får kommentera sitt budgetförslag. Någon rapportering av motioner, interpellationer, reservationer eller andra politiska förslag som oppositionen lägger i fullmäktige görs heller inte.

Moderaternas främsta företrädare medverkar däremot i så gott som samtliga nummer av tidningen och förekommer ofta på bild flertalet gånger i varje nummer.

Kommunens informationstidning kan knappast vara tänkt att fungera som en partiinlaga för det för närvarande största partiet i kommunen. I sådana fall ska det framgå tydligt för läsarna, det vill säga Danderyds invånare som finansierar tidningen.

Ny teknik och sociala medier innebär vidare att människor varje dag får ta del av enorma flöden av information. Det har blivit allt svårare att orientera sig kring vilka som står bakom olika budskap och vad det egentliga syftet är. Transparens och tydlighet kring vem som är avsändare av all information är därför en grundläggande demokratisk och pressetisk princip som det är viktigare än någonsin att slå vakt om. Precis som för de etablerade medierna är en pressetisk medvetenhet ett sätt att skapa och vårda förtroendet mellan läsarna och tidningen. Det tjänar alla tidningar på, oavsett om det är en kommuntidning eller en stor dagstidning.

Vi föreslår därför fullmäktige att besluta att en redaktionell policy för Danderyds Aktuellt ska tas fram och att det arbetet görs i partigemensamma överläggningar där samtliga politiska partier i fullmäktige finns representerade och deltar på lika villkor.

Danderyd den 1 februari 2021

Jenny Åkervall, gruppledare Socialdemokraterna i Danderyd


Interpellation från Socialdemokraterna med anledning av blixtnedläggning av verksamhet för barn med särskilda behov vid Vasaborg/Sörgården.

Till utbildningsnämndens ordförande:

Det har via föräldrar till barn på Vasaborg/Sörgården kommit till vår kännedom att kommunen planerar att genomföra en abrupt och skyndsam nedläggning av verksamheten på Vasaskolan.

På Vasaborg/Sörgården går barn med särskilda behov med diagnoser som autism och intellektuella funktionsnedsättningar och skolan erbjuder en mycket väl fungerande verksamhet där man bl.a framgångsrikt arbetar enligt den evidensbaserade metoden TBA (tillämpad beteendeanalys).

Föräldrarna fick i förra veckan besked om att beslut om nedläggning av skolan ska fattas av utbildningsnämnden redan nu på onsdag den 9 december. Vart barnen ska flytta vet de ej, verksamheten är ej ännu etablerad. Beskedet har väckt stor oro bland föräldrar och barn.

  • Stämmer det att kommunen nu med påfallande kort varsel lägger ner en väl fungerande verksamhet för de mest utsatta barnen?
  •  Varför görs detta så skyndsamt, med sekretessbelagt underlag, utan dialog med berörda föräldrar och utan att kunna tala om vart barnen istället ska ta vägen?
  • Kommer barnen att i den nya verksamheten kunna arbeta vidare på samma sätt som tidigare med den framgångsrika och uppskattade pedagogiken TBA?  

För Socialdemokraterna i Danderyd den 7 december 2020

Jenny Åkervall


Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att betala ut en gratifikation om 2000 kronor till Danderyds kommuns alla medarbetare som tack för arbetsinsatserna under Coronapandemin.

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för många i vårt samhälle, inte minst alla de kommunalt anställda medarbetare som slitit hårt för att anpassa verksamheterna efter rådande situation.

Lärare, fritidspedagoger, förskolelärare, lokalvårdare, personliga assistenter, personal på kommunens vård- och omsorgsboenden, bibliotikarier, tjänstemän – det är många yrkesgrupper som spelat en avgörande roll för att hålla de viktiga kommunala verksamheterna igång under det senaste årets extrema situation.

Som tack för arbetsinsatserna föreslår vi Socialdemokrater därför att kommunen ger Danderyds kommuns medarbetare 2000 kr extra i gratifikation för deras insatser.

Kommunens medarbetare är hjältar och inget tack stort nog. Det känns viktigt att visa att vi ser deras insatser och konkret uttrycker vår uppskattning för det fantastiska jobb de gör och fortsätter att göra. Denna uppskattning tror vi att vi delar med kommunens invånare.

Med anledning av ovan föreslår vi kommunfullmäktige besluta

  1. Att utbetala en gratifikation om 2000 kronor till medarbetare i Danderyds kommun som har arbetat mer än 50 procent perioden 31 mars 2020 till 31 december 2020 (eller längre). Gratifikationen gäller både timanställda, vikarier och fast anställd personal.
  2. Pengarna tas lämpligen från de coronarelaterade statsbidrag som Danderyds kommun fått för att kunna bedriva en fullgod verksamhet under året.

Danderyd den 7 december 2020

Jenny Åkervall

Gruppledare (S)


Danderyd 2019-02-04

Motion till kommunfullmäktige

Gratis broddar åt Danderyds äldre

Vintern är här och med den en hel del bekymmer för människor att ta sig fram till fots på gatorna – inte minst för de äldre. Många har ramlat och gjort sig illa och akutsjukhusen har fyllts med brutna handleder och lårbenshalsar.

Många av dessa olyckor skulle enkelt ha kunnat förebyggas om fler fotgängare bar broddar.

Det finns anledning att påminna om det förslag som Socialdemokraterna i Danderyds lade fram i sitt valmanifest i höstas: gratis broddar till alla äldre.

I Socialdemokraternas valmanifest för mandatperioden 2018–2022 går det att läsa: ”Vintern är en jobbig årstid för många äldre, det blir ännu svårare att ta sig ut när väglaget är dåligt. Vi vill därför förbättra säkerheten och erbjuda gratis broddar till alla äldre”.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, halkar drygt        25 000 personer varje vinter så illa att de måste söka läkarvård och drygt 3 000 av dessa hamnar på sjukhus. Den vanligaste skadan är en bruten eller kraftigt stukad handled, arm eller axel. Men har man otur så kan det vara ett lårbensbrott. Äldre är de mest utsatta och kvinnor är i majoritet.

Flera kommuner i Sverige erbjuder idag gratis broddar till äldre då politikerna insett att det är ett relativt enkelt men effektivt sätt att minska fallolyckor bland äldre.

En så bra kommun som Danderyd borde erbjuda detsamma till sina seniora medborgare. De som många gånger varit med om att bygga upp kommunen. En förhållandevis liten insats som skulle minska isoleringen av äldre på vintern, spara stora resurser för samhället och onödigt lidande för många människor.

Socialdemokraterna i Danderyd yrkar:

att Danderyds invånare över 65 år ska erhålla gratis broddar.

För Socialdemokraterna i Danderyd

Anette Jellve


Till kommunstyrelsens ordförande

Motion angående stöd till politiska partier i Danderyd

Danderyd går nu genom en stor förändringsprocess i och med att förutsättningarna för den kommunala verksamheten är förändrad. Kommunen har under föregående mandatperiod tappat kontrollen över ekonomin. Kommunens ekonomer har räknat fel och politiken har försetts med underlag förplanering av sin verksamhet som inte har stämt med verkligheten.

Det är viktigt att kommunens verksamhet – som omsätter miljardbelopp – kan granskas och ifrågasättas och att resurser finns för den granskningen. Det handlar om tillgång på interna resurser – att medarbetare med kunskap och erfarenhet hanterar kommunens ekonomi och redovisning och gör det med stor noggrannhet och engagemang.

Det handlar också om de möjligheter som våra politiska partier och dess företrädare har att få del av löpnade information från kommunledningskontoret och i möten med kommunledningen få fortlöpande rapporter om verksamhetens ekonomi.

I kommentarer från den politiska ledningen i Danderyd kring det ekonomiska utfallet 2018 så låter man allmänheten förstå att det rått samförstånd med den politik som skapat detta underskott, dvs en acceptans att täcka underskott med försäljning av våra gemensamma tillgångar dvs fastigheter. Man försöker dela med sig av ”skulden” även till oss som inte suttit i ledningen av kommunens styrande organ.

Socialdemokraterna erhåller ett årligt verksamhetsstöd som räcker för att hyra vår lokal och för att informera allmänheten om vårt erbjudande via media. Vi har ekonomi för att hantera den enklaadministration som fordras för att hantera vår ekonomi och finnas tillgängliga via sociala media.

All vår verksamhet bygger på ideella krafter vilket innebär att vi har resurser att analysera och ifrågasätta den information som delges oss och inte heller söka information genom möten med förtroendevalda inom vår allians och med kommunens tjänstemän.

Vi upplever att situationen på sikt är ohållbar. Alla politiska partierna måste få resurser att anställa en politisk sekreterare som ta fram material till våra möten och bistå våra förtroendevalda med det underlag som krävs för att skriva motioner och interpellationer. Vi ser det som ett sätt att fördjupademokratin genom att ge de mindre partierna resurser att arbeta professionellt.

Socialdemokraterna i Danderyd vill föreslå kommunfullmäktige

att besluta om att utöver det bidrag som utgår från partiets storlek garantera alla partier i kommunfullmäktige ett ekonomiskt stöd somger möjlighet att anställa en politisk sekreterare med en arbetstid om minst 50 procent.

Danderyd den 11 september 2019

Karsten Inde (s)

facebook Twitter Email