Kyrkovalet

Söndagen den 17 september 2017 är det val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Vi socialdemokrater i Danderyd har beslutat att ställa upp i valet till kyrkofullmäktige.

Vår lista ser ut enligt nedan;

Liz Kimberly Reinler

Anette Jellve

Inger Jerstedt Ahl

Bernt Hofström

Ulla Lilja

Jan Lilja

 

Genom att följa denna länken kan du ladda ner vårt Kyrkopolitiska program.

Kyrkopolitiskt program 2018 – beslutat 22 maj

facebook Twitter Email