Kyrkoval 2021

Den 19 september är det kyrkoval.

På vårt årsmöte fastställde vi listan för kyrkovalet, den ser ut enligt nedan;

 • Bodil Ström
 • Anette Jellve
 • Inger Jerstedt Ahl
 • Bernt Hofström
 • Ulla Lilja

Vi har även fastställt ett kyrkopolitiskt program. Du finner det genom att följa länken. file:///C:/Users/anett/Documents/Kyrkovalet/Kyrkovalet/2021/Kyrkopoliskt%20program%202022.pdf

I korthet lyder det;

En öppen och demokratisk kyrka i Danderyd

 

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad kyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som Socialdemokrater i Svenska kyrkan i Danderyd vill vi arbeta för;

 • att Svenska kyrkan skall vara en öppen och demokratisk kyrka som utvecklar sitt engagemang i samhällsfrågor.
 • att de kulturhistoriska värdena som våra unika kyrkobyggnader i Danderyd utgör värnas väl och underhålls för framtida generationers bruk.
 • att kyrkans roll som kulturbärare synliggörs.
 • att diakonin utvecklas och utökas.
 • att varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska kyrkan ska tydligt och klart stå upp för varje människas rätt och värde.
 • att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme i miljöfrågor.
 • att Svenska kyrkan i Danderyd ska ha en ansvarsfull personalpolitik som tillvaratar personalens kompetens och erbjuder möjlighet till utveckling.
 • att Svenska kyrkan ska vara relevant för den unga generationen. Fler ungdomar ska söka sig till svenska kyrkan och den ska kännas som en naturlig plats för trygghet och gemenskap.
 • att de varor och tjänster som köps in ska produceras med bra arbetsvillkor.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Danderyd, i Sverige, i Europa och i världen.

 

Se till att prata med vänner och bekanta om kyrkovalet, så att de också kan lägga en röst på oss socialdemokrater.

 

Om du ger detta löfte, lägger din röst och får fler att gå till valurnorna kan vi socialdemokrater vara en stark röst för allas lika rätt och värde!

facebook Twitter Email