Aktuellt

Träffa dina lokalpolitiker

Vissa lördagar under våren mellan kl. 13-15 kommer vi finnas i Mörby centrum och dela flygblad. Planerade dagar är; 14 mars 9 maj Dagarna kan ändras, men har du vägarna förbi passa på ställa frågor!  

Läs mer

1 maj

Vi kommer traditionsenligt fira 1 maj. Vi samlas som vanligt vid Mörby centrum, södra ingången. Vi återkommer om talare mm. Vi bjuder på förtäring, sång och musik. Varmt välkommen!

Läs mer

Måndagsträffar 2020

Vi fortsätter med att första måndagen i varje månad finnas vid Forno Romano i Mörby centrum (plan 4). Vårens träffar blir 3 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj och 1 juni. Klockan 15 00 vid alla tillfällen. Vi pratar om aktuella frågor och dricker kaffe. Alla medlemmar får mail med påminnelse om inbjudan –…

Läs mer

Partikongress

Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie partikongress går av stapeln den 22–24 mars på Conventum i Örebro. Vi har tyvärr inget ombud från vår egen Arbetarekommun. Valkretsen representeras av Ing-Marie Elfström. Jerri Bergström och Daniel Färm – alla från Vallentuna. Kongressen ska fatta beslut om två programtexter. En berör Socialdemokraternas organisationsutveckling och en handlar om jobb, omställning och…

Läs mer

Distriktskongress

Den 6 april håller Socialdemokraterna i Stockholms län distriktskongress. Där ska bl.a. ett antal motioner behandlas. På medlemsmötet 27 februari valde vi ombud till denna kongress. De som kommer representera oss är; Anette Jellve Jenny Åkervall Ulf Bergman-Ekström Bodil Ström Ersättare är; Pia Klint Bernt Hofström Handlingarna har ännu inte skickats ut.  

Läs mer

Struntar moderaterna i Danderyd i de äldre?

Äldrevården i Danderyd lämnar mycket att önska. Brist på äldreboendeplatser. Inga korttidsplatser inom kommunen. Ett ointresse bland de styrande för dagcentraler och kulturverksamhet inom äldrevården. En illa skött upphandlingsprocess av ett nytt vårdhem – kv Ginnungagap – som kommer fördyra kommunens äldrevård. En omänsklig minuthets inom hemtjänsten. Läs Olle Johanssons (S) viktiga debattinlägg i Mitt…

Läs mer

S-vallöfte: Privatisera inte Danderyds sjukhus!

I SvD gick det nyligen att läsa att den moderatledda allians som styr Stockholms läns landsting är splittrad i frågan om huruvida ytterligare ett av länets akutsjukhus ska privatiseras. Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är alla för, men Moderaterna säger nej. Det betyder dock inte att frågan är död. Toppmoderaten Marie Ljungberg Schött, som är partiets…

Läs mer

S vill dubbla antalet sommarjobb

Ett sommarjobb är för de flesta den första kontakten med arbetsmarknaden. Forskning visar hur viktigt sambandet är mellan att ha haft ett sommarjobb under studierna och sysselsättning senare i livet. I Danderyd gör i vanlig ordning den styrande borgerligheten minsta möjliga för de unga. Här erbjuds 60 sommarjobb. Det är betydligt färre än i de…

Läs mer

Majoriteten säger nej till ny inomhusfotbollshall

Socialdemokraternas förslag om en uppvärmd fotbollshall till Danderyds drygt 2 500 fotbollsspelande barn och unga röstades förra veckan ner av Kultur- och fritidsnämnden. Inget annat parti i kommunen anser att det finns ett behov av en uppvärmd hall, trots att fotbollen idag är den största sporten i Danderyd. Den politiska majoriteten i nämnden motiverade bland…

Läs mer

Danderyds äldreomsorg på väg mot ett haveri

Är Danderyds äldreomsorg på väg mot ett totalt haveri? Mycket pekar på det. Det råder stor brist på äldreboenden och kommunen kan idag inte erbjuda några korttidsplatser på hemorten. Det enda alternativet är ett korttidsboende i Farsta. Köerna till demensboenden i Danderyd är långa och hemtjänsten får allt mindre tid för omsorgen av de äldre….

Läs mer
facebook Twitter Email