”Återskapa ett kommunalt fastighetsbolag i Danderyd”

I denna veckas nummer av lokaltidningen Mitt i Danderyd får kommunens främsta politiker svara på läsarnas viktigaste frågor. Vi Socialdemokrater utmärker oss som det parti som vill ta störst ansvar för att utveckla de kommunala verksamheterna. Bland annat vill vi återinföra ett kommunalt fastighetsbolag där Danderydsbor skulle få viss förtur till hyresrätterna.   Hyreslyor eller…

Läs mer

Distriktskongress 2018: ”Starkare tillsammans”

I helgen hölls distriktskongress för Socialdemokraterna i Stockholms läns partidistrikt under parollen ”Starkare tillsammans”. Socialdemokraterna i Danderyd representerades av ombuden: Liz Kimberly Reinler, Jenny Åkervall, Anette Jellve, Tove Sander (ledamot distriktsstyrelsen) samt Pia Klint. Kongressen präglades av gott kamratskap, livliga diskussioner och många kloka beslut. Nu ökar vi takten och jobbar mot valvinst.

Läs mer

Första maj i Danderyd!

Kom och fira Första maj med Socialdemokraterna i Danderyd. Huvudtalare är riksdagsledamoten, tidigare statsrådet och talmannen Björn von Sydow. Varmt välkomna!

Läs mer

Jenny Åkervall (S): ”Moderaterna struntar i drogmissbruket”

I en intervju i Mitt i Danderyd konstaterar vår företrädare Jenny Åkervall att den moderatledda majoriteten under många år valt att strunta i det omfattande missbruket av droger bland unga i Danderyd. Åkervall: ”M struntar i barnens drogmissbruk”

Läs mer

Lista till kommmunfullmäktige

  På vårt årsmöte den 10 mars lade vi fast listan till kommunfullmäktige inför höstens val den 9 september. Lista kommunfullmäktige

Läs mer

Årsmöte arbetarekommunen 2018

 Danderyds arbetarekommun har den 10 mars haft vi var Årsmöte Vi var ett femtontal medlemmar som samlades på Kevinge värdshus. Kerstin Eliasson ledde oss genom årsmötet och Inger Ruin kommer författa ett protokoll. Som sig bör på ett årsmöte pratade vi givetvis om året som gått, gick igenom Verksamhetsberättelse 2017, Ekonomisk berättelse 2017 och Revisorernas…

Läs mer

Nationell valkonferens 23-25 februari 2018

I helgen som gick deltog vi i den nationella valkonferensen som paritet kallat till. Det var över 500 valledare, ombudsmän och politiska sekreterare från hela landet som samlades på Quality Friends Hotell i Solna. Vi samlades på fredagseftermiddagen och höll på till lunch på söndagen. Vår partisekreterare Lena Rådström Baastad inledde konferensen. Hennes stora medskick…

Läs mer

Debattkväll om byggplaner i Danderyd

Under debattkvällen den 17 januari i Danderyds gymnasiums aula företräddes Socialdemokraterna i Danderyd av gruppledaren Jan Lilja. Debattkvällen anordnades av Danderyds Villaägarförening. De frågor som skulle besvaras av alla partier – och som vi anser vi besvarat genom Jans inlägg var; 1. Enligt det nyligen antagna dokumentet ”Vision och strategier för Danderyds kommun” (KF 2017-09-25)…

Läs mer

Budget – socialdemokraterna

Vid Budgetfullmäktige 27 och 30 november 2017 lade vi följande budget; Socialdemokraternas budget 2018

Läs mer

Val 2018

På vårt extra årsmöte den 16 oktober utsåg vi en valkommitté som ska arbeta fram listan till kommunfullmäktige. Kommittén består av; Sivert Svärling – [email protected] Kerstin Eliasson – [email protected] Tove Sander – [email protected] Jenny Åkervall – [email protected] Inger Ruin – [email protected]

Läs mer
facebook Twitter Email