Detta har majoriteten gjort de senaste två åren

Facit efter två år av M, L och KD-styre av Danderyd

Läs mer

POLITISK POLISANMÄLAN

Några tankar gällande en av Danderyds kommun gjord polisanmälan mot en inom kommunen verksam oppositionspolitiker. Polisanmälan gällde ett inlägg i ett debattforum på facebook. Anmälan gällde förtal alt. grovt förtal. Polisutredningen numera nedlagd då brott ej kunnat styrkas. I och med detta borde ärendet vara avslutat. Några tankar kvarstår dock. S-ledamoten i fullmäktige, Olle Johansson,…

Läs mer

Vår budget 2021

Budget 2021    Socialdemokraternas förslag i korthet:   Socialdemokraternas budgetförslag ger ett resultat för Danderyds kommun år 2021 om ca 177Mkr. Förslaget innebär samma återbetalningstakt för det ackumulerade underskottet som majoriteten.   Oförändrad skattesats, 18,95 kr (ingen skattesänkning om 20 öre).   Genom att inte förändra skattesatsen för 2021 jämfört med 2020 så tillför vi…

Läs mer

Måndagsfika

Måndag den 2 november finns vi tillgängliga för måndagsfika på Forno Romano i Mörby centrum kl. 15 00. Kom och prata politik med oss. Välkommen!  

Läs mer

Karin Löfdahl

Karin Löfdahl avled den 27 augusti i en ålder av 85 år. Hon begravdes den 24 september i Danderyds kyrka. Nedan finner vi Ingar Beckman Hirschfeldts fina ord om Karin. Ord som vi många kan stämma in i; ”I dag begravdes Karin Löfdahl i Danderyds kyrka. Det var väldigt fint och efteråt var det en…

Läs mer

En historisk satsning på välfärden

Statsminister Stefan Löfven har lämnat ett kraftfullt besked. Kommuner och regioner föreslås få ett tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag. Detta för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. En del av ökningen är permanenta anslagsökningar d.v.s. som kommer oss till del även nästa år….

Läs mer

Måndagsfika

Vi har ju haft som ”tradition” att första måndagen i varje månad träffas och prata om aktuella frågor och dricka kaffe. Tyvärr måste vi p.g.a. rådande Coronavirus/pandemi ställa in dessa så länge. Eftersom läget kommer vara så under hösten har vi för avsikt att ordna digitala träffar. Inbjudan kommer skickas, du anmäler dig och får…

Läs mer

Distriktskongress

Distriktskongressen 2020 blev/blir lite annorlunda. Del 1 ägde rum i digital form den 13 juni. Vid detta tillfälle var det bara hälften av ombuden som kunde delta d.v.s. vi fick två ombud. Vi representerades då av Anette Jellve och Jenny Åkervall. Denna dag beslutades om årsberättelser, ansvarsfrihet, styrelsens propositioner samt val av ny styrelse. Del…

Läs mer

Kommunfullmäktige 30 mars

Måndagen den 30 mars var det kommunfullmäktigesammanträde, Det hölls denna gång i aulan i Danderyds gymnasium för att ledamöterna skulle kunna hålla socialt avstånd till varandra. Vi hade dock sett att sammanträdet skjutits upp en månad. Inför sammanträdet lämnade vi följande skrivelse; ”Hej, Jag uppskattar alla vidtagna åtgärder men vill ändå tydligt och klart uttrycka…

Läs mer

Måndagsfika 2020

Vi har ju haft som ”tradition” att första måndagen i varje månad finnas vid Forno Romano i Mörby centrum (plan 4). Vi pratar om aktuella frågor och dricker kaffe. Tyvärr måste vi p.g.a. rådande Coronavirus/pandemi ställa in dessa så länge. Vi meddelar när de kan återupptas.

Läs mer
facebook Twitter Email