Vallöften för ett bättre Danderyd

Danderyd är en fantastisk kommun att leva och bo i. Men Danderyd har många utmaningar. Lärartätheten på våra skolor är nästan lägst i landet. Många ungdomar missbrukar droger. Unga hindras till fritidssysselsättning på grund av höga avgifter och det är brist på hyresbostäder och äldreboendeplatser.

Det vill vi ändra på. Vi vill ge alla en bra start i livet, med bästa möjliga skola, fritidsaktiviteter alla har råd med och möjlighet till bostad i livets alla skeden.

Läs mer om vår politik här:

 

facebook Twitter Email