Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för Sverige 

Stefan Löfven har i dag presenterat en regeringsombildning. Tre statsråd har valt att avgå, två nya statsråd har utsetts och två statsråd har fått förändrade ansvarsområden. Statsministern har valt att göra det för att ta ansvar och inte försätta Sverige i en politisk kris.

Man måste säga som det är. Det som har skett på transportstyrelsen är väldigt allvarligt. Transportstyrelsen begick ett lagbrott under 2015 som innebar att icke säkerhetsklassade personer fick tillgång till sekretessbelagd information. Något sådant får inte hända. Därför har regeringen och berörda myndigheter vidtagit åtgärder för att minimera och reparera skadan. Transportstyrelsen har successivt under 2016 och 2017 arbetat med att reparera felen och säkerställa att informationen hanteras korrekt. Regeringskansliet har säkerställt att rätt åtgärder vidtogs av transportstyrelsen, säkerhetspolisen och försvarsmakten. Myndigheterna uppger idag att de inte finns några indikationer på att skyddsvärd information har röjts eller att svensk försvarsförmåga försämrats.

Många anser att regeringen borde hanterat frågan bättre, inte minst det som rör informationsflödet inom regeringskansliet. Det är en kritik som inte får viftas bort. Den tas på största allvar av mig och regeringen. Därför är det bra att riksdagens konstitutionsutskott gör en granskning. Däremot anser jag att Alliansen och Sverigedemokraterna i sitt agerande har reducerat frågan till spel och taktik. Att de inte är intresserade av att reda ut händelserna och invänta konstitutionsutskottets granskning, som de själva tagit initiativ till, är extremt anmärkningsvärt och tydliggör att deras syfte är att skapa kaos istället för att agera ansvarsfullt.

Nu ska riksdagen besluta om regeringsombildningen och konstitutionsutskottets granskning ska fortsätta. Under tiden fortsätter vi vårt arbete för att skapa fler jobb, bättre skolresultat och ett tryggare samhälle.

Det finns inget hemligt recept eller magisk formel för att få fortsatt förtroende av det svenska folket. Det handlar om att lösa människors problem, utveckla samhället och skapa framtidstro. Låt borgarna hålla på med dem gör så ska vi socialdemokrater se till att arbetslösheten sjunker, skolresultaten förbättras och att tryggheten ökar. Det har alltid vart vårt fokus och det ska fortsätta vara vårt fokus.

Det är viktigt att vi hjälps åt att sprida detta budskap. Oppositionen tar inte ansvar för att bidra till ett starkt och tryggt Sverige. De spär på svenskarnas oro och förakt för politiken. Vi måste sätta en motbild. Vi bifogar här ett par bilder som det är bra att ni hjälper till att sprida i era nätverk. Tillsammans är vi många som vill se ett positivt politiskt klimat, låt det synas och låt oss tillsammans visa att vi är fler och starkare än oppositionen. Vi står för trygghet och stabilitet i en orolig tid.

Helene Hellmark Knutsson

Ordförande Socialdemokraterna i Stockholms län

facebook Twitter Email