Valmanifest 2018: Så skapar vi ett bättre Danderyd

Tillhör du dem som tycker att den politiska debatten tenderar att bli snuttifierad och ytlig? Då är ett gott råd att läsa de politiska partiernas olika valmanifest.

Socialdemokraterna i Danderyd har lagt ner ett gediget arbete på att ta fram ett valmanifest för den kommande mandatperioden. Vi började med att gå ut och fråga Danderyds medborgare vilka kommunala politiska frågor som engagerade dem mest. Svaren kretsade nästan uteslutande om skolan, äldreomsorgen, behovet av fler och billigare hyresbostäder, drogmissbruket bland unga, bekämpning av inbrott, billigare kultur- och fritidsaktiviteter och trafikfrågor.

Medborgarnas input blev sedan utgångspunkten i ett internt arbete där vi tillsammans arbetade fram de politiska förslag vi tror kan bidra till att skapa ett bättre Danderyd.

Resultatet går nu att läsa i vårt valmanifest för mandatperioden 2018-2022.

Vi hoppas du gillar vår vision för Danderyd lika mycket som vi gör det!

Här kan du läsa valmanifestet i sin helhet:

Valmanifest Danderyd

Tio vallöften för ett bättre Danderyd.
facebook Twitter Email