Val 2018

På vårt extra årsmöte den 16 oktober utsåg vi en valkommitté som ska arbeta fram listan till kommunfullmäktige. Kommittén består av;

facebook Twitter Email