S-vallöfte: Privatisera inte Danderyds sjukhus!

I SvD gick det nyligen att läsa att den moderatledda allians som styr Stockholms läns landsting är splittrad i frågan om huruvida ytterligare ett av länets akutsjukhus ska privatiseras. Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är alla för, men Moderaterna säger nej. Det betyder dock inte att frågan är död. Toppmoderaten Marie Ljungberg Schött, som är partiets sjukvårdslandstingsråd, har uttryckt att hon vill privatisera ännu ett sjukhus – och i alliansens gemensamma budget för 2017 kunde läsas att ”arbetet med att upphandla ytterligare ett akutsjukhus fortsätter”. När frågan först aktualiserades hösten 2016 förklarade Liberalernas Anna Starbrink att det var Danderyds sjukhus, Södersjukhuset eller Södertälje sjukhus som kunde komma ifråga för en privatisering.

Mot denna bakgrund lovar Socialdemokraterna nu att Danderyds sjukhus inte kommer att privatiseras om vi får stockholmarnas förtroende att leda landstinget efter valet.

– Att den styrande alliansen har pekat ut tre sjukhus som kandidater för privatisering visar verkligen att de inte försöker lösa något specifikt problem utan vill vidta en rent ideologisk åtgärd, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Det är helt fel fokus för landstinget, där en rad problem uppstått i vården efter alliansens tre mandatperioder vid makten. När miljarder av skattebetalarnas pengar gått till konsulter och skandalbygget Nya Karolinska, och när den fria etableringsrätten för privata vårdbolag skapat en koncentration av vårdgivare till innerstan, är det centralt att återgå till en ordning där vårdens pengar går till vård och vårdutbudet utvecklas enligt länsinvånarnas behov.

– Bara de senaste veckorna har personalen på Danderyds sjukhus larmat om en så hög belastning att akuten liknar en krigszon, säger Jenny Åkervall (S), oppositionsråd i Danderyd. Att då kasta ut hela sjukhuset i den osäkerhet som en upphandling av privat drift skulle innebära vore verkligen att lägga sten på börda. Jag är glad att vi socialdemokrater är garanten för att ge ledningen och personalen på Danderyd långsiktiga förutsättningar att jobba och förbättra sin verksamhet.

facebook Twitter Email