POLITISK POLISANMÄLAN

Några tankar gällande en av Danderyds kommun gjord polisanmälan mot en inom kommunen verksam oppositionspolitiker. Polisanmälan gällde ett inlägg i ett debattforum på facebook. Anmälan gällde förtal alt. grovt förtal. Polisutredningen numera nedlagd då brott ej kunnat styrkas.

I och med detta borde ärendet vara avslutat. Några tankar kvarstår dock.

S-ledamoten i fullmäktige, Olle Johansson, skriver träffsäkert i Mitt i Danderyd om det det obegripliga i att kommunalrådet Hanna Bocander valde att polisanmäla en politisk meningsmotståndare i kommunens namn. ”Om någon blivit dömd i detta ärende vad hade hänt då? Vad hade hänt med den svenska yttrandefriheten? Vad hade hänt med FN:s deklaration om den mänskliga rätten till tanke- och yttrandefrihet? Vad hade hänt med den politiska debatten? Demokratins livsnerv är fri åsiktsbildning och fria debatter. En av kommunen gjord polisanmälan mot en verksam oppositionspolitiker är ett artfrämmande ingrepp på den politiska spelplanen. Utan att fristående rättsväsende kunde detta ärende ha slutat illa för den svenska demokratin. Nu skapade den bara misstanke att folkvalda politiker, med vidhängande tjänstemän, ej är en garant för att fritt demokratiskt samhällssystem.”

Så här skrev Olle i Mitti Danderyd nr 3;

Några tankar gällande en av Danderyds kommun gjord polisanmälan mot en inom kommunen verksam oppositionspolitiker. Polisanmälan gällde ett inlägg i ett debattforum på Facebook. Anmälan gällde förtal alt. grovt förtal. Polisutredningen numera nedlagd då brott ej kunnat styrkas.

I och med detta borde ärendet vara avslutat. Några tankar kvarstår dock.

Hur tänkte de som var ansvariga för denna polisanmälan ?

Syftet med en polisanmälan brukar vara att få någon dömd i domstol till straff, ev. satt i fängsligt förvar. Var detta syftet med denna polisanmälan eller fanns annat syfte ?  Om någon blivit dömd i detta ärende vad hade hänt då ?  Vad hade hänt med den svenska yttrandefriheten ?  Vad hade hänt med FN deklaration om den mänskliga rätten till tanke och yttrandefrihet ?  Vad hade hänt med den politiska debatten ?

Demokratins livsnerv är fri åsiktsbildning och fria debatter.  En av kommunen gjord polisanmälan mot en verksam oppositionspolitiker är ett artfrämmande ingrepp på den politiska spelplanen.

Utan ett fristående rättsväsende kunde detta ärende ha slutat illa för den svenska demokratin. Nu skapade den bara misstanken, att folkvalda politiker med vidhängande tjänstemän, ej är en garant för ett fritt demokratiskt fungerande samhällssystem.

 

Stocksund  dec.2020

Olov Johansson  ( S )

Nedan är länken till insändaren.

https://pdf.direktpress.se/magazines/read/e88a09ab-c8a6-480b-af7a-d9d6dbeab5e0

facebook Twitter Email