Pessimism och framtidstro när Jan Eliasson blickar ut i världen

Många intresserade åhörare trotsade den varma majkvällen och kom till Fribergaskolan när Socialdemokraterna i Danderyd under onsdagen bjöd in till öppet möte med fd vice generalsekreteraren för FN, tidigare utrikesministern och mångårige danderydsbon Jan Eliasson. Toppdiplomaten Eliasson talade under rubriken ”Hot och hopp i en osäker tid” och delade under en och en halv timme med sig av sina reflektioner kring det världspolitiska läget.

Jan Eliasson arbetar idag i Eliasson Group med bl. a de globala hållbarhetsmålen.

 

Jan Eliasson inledde med att redogöra för det som han uppfattar som de stora hoten mot världsfreden. Spänningarna mellan Nord- och Sydkorea var ett högaktuellt exempel. Upptrappningen av våld mellan Israel och Palestina var en annan konflikt som oroade. USA:s president Donald Trumps konfrontatoriska och högst nyckfulla agerande på den utrikespolitiska arenan ett tredje hot.

Toppdiplomaten Eliasson har alltid FN:s stadgar i innerfickan på kavajen.

 

Överhuvudtaget pekade Jan Eliasson på att det finns en ny oförutsägbarhet i utrikespolitiken som försvårar för diplomatin. I de konflikter som pågår finns dessutom många allierade länder att ta hänsyn till vilket också försvårar diplomatiska insatser. Eliasson lyfte även klimathotet och framväxten av politiska krafter som polariserar och aktivt sprider rädsla bland människor som reella hot mot en fredlig framtid.

Andra halvan av sitt föredrag ägnade han åt de hoppfulla i utvecklingen. Den ökade jämställdheten och det faktum att kvinnor tog allt större plats i världen var en viktig ljuspunkt. Unga människors medvetenhet kring klimatfrågorna och mer inkluderande och solidariska värderingar en annan. Liksom den ökade kunskapen bland människor tack vare en ökad tillgång till utbildning.

Många var intresserade av att komma och lyssna och diskutera läget i världen.

 

Avslutningsvis betonade Jan Eliasson vikten av att aldrig ge upp. Att vi alla behöver dra vårt strå till stacken för bidra till en mer humanistisk värld och bättre framtid. Att det handlade om hårt arbete, steg för steg. Att stå upp för de humanistiska värderingarna och ta strid för vår planets överlevnad.

Därefter följde en frågestund där en engagerad publik bland annat ställde frågor om Nato, vapenindustrin, Jan Eliassons syn på vetorätten inom FN och Sveriges relation med Finland.

Jan Eliasson, Jenny Åkervall och Karsten Inde.

 

Vi tackar Jan Eliasson för att han delade med sig av sina erfarenheter och iakttagelser av det som händer i vår omvärld – som vi alla i allra högsta grad är en del av – och hoppas att detta kan bli en årlig tradition här i Danderyd!

facebook Twitter Email