Partikongress

Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie partikongress går av stapeln den 22–24 mars på Conventum i Örebro.

Vi har tyvärr inget ombud från vår egen Arbetarekommun. Valkretsen representeras av Ing-Marie Elfström. Jerri Bergström och Daniel Färm – alla från Vallentuna.

Kongressen ska fatta beslut om två programtexter. En berör Socialdemokraternas organisationsutveckling och en handlar om jobb, omställning och utbildning.                                                                                        

Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie partikongress går av stapeln den 22–24 mars på Conventum i Örebro.

Vi har tyvärr inget ombud från vår egen Arbetarekommun. Valkretsen representeras av Ing-Marie Elfström. Jerri Bergström och Daniel Färm – alla från Vallentuna.

Kongressen ska fatta beslut om två programtexter. En berör Socialdemokraternas organisationsutveckling och en handlar om jobb, omställning och utbildning. För den som är intresserad finns handlingarna att tillgå på https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/socialdemokraternas-partikongress-2019/                                                                                           

facebook Twitter Email