Partikongress i Göteborg 3-7 november

Just nu pågår val av ombud till partikongressen. Danderyd ha två kandidater till detta. Nedan följer en presentation av dem samt rubrikerna på de motioner som vi i samband med vår motionsskrivarkväll kom fram till. Två av motionärerna kandiderar inte som ombud till kongressen.

 

 

Jenny Åkervall

Jag är sedan valet 2018 gruppledare för Socialdemokraterna i Danderyd och leder S i fullmäktige, samt sitter i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har jag även arbetat som talskrivare hos dåvarande statsministern Göran Persson i hans stab på statsrådsberedningen. I botten är jag journalist och författare och har bland annat skrivit två skönlitterära romaner.

När jag inte arbetar med politiken i Danderyd är jag verksamhetsansvarig för ett folkhälsoprojekt – 100 trappsteg – som jag har grundat tillsammans med friidrottaren Mattias Sunneborn. 100 trappsteg arbetar särskilt för att sluta hälsoklyftorna i Sverige då vi vet att livsstilsrelaterad ohälsa har en stark koppling till socioekonomisk utsatthet.

Kultur, idrott och folkhälsa engagerar mig särskilt då jag har ett stort kultur- och idrottsintresse som följt mig genom hela livet. Jag har spelat squash i landslaget och idag är jag aktiv mastersfriidrottare.

I grunden är det jämlikhetsfrågorna – där hälsa är en del – som driver mitt engagemang. Jag ser en stor utmaning i att klyftorna nu växer i Sverige och att vår vård, skola och omsorg utmanas av starka vinstintressen som bidrar till en ökad segregation och åderlåter vår gemensamt finansierade välfärd på resurser. Det gemensamma samhällskontraktet behöver förnyas och Socialdemokratin måste bli än tydligare i att föra tillbaka fokus till makt, resurser och fördelning och ta strid för idéen om ett stark och jämlikt Sverige. I det hoppas jag kunna bidra.

Anette Jellve

Bor i Mörby centrum. Har bott i kommunen i 30 år. Är numera pensionär. Under min yrkesverksamma tid arbetade jag inom Sveriges Domstolar. Var under ett flertal år avdelningsordförande för Fackförbundet ST inom Sveriges Domstolar. Idag innehar jag en del politiska uppdrag bl.a. sitter ag i Kommunfullmäktige och Socialnämnden.

Tycker det är viktigt med ett rättvist och jämställt samhälle. De frågor jag brinner för mest för är;

• De ökade klyftorna i samhället! Alla måste ha rätt till ett arbete de kan leva på. De som av olika anledningar inte kan arbeta eller inte får något jobb ska ha rätt till ersättning som är skälig att leva på.                                                                                                                                                                                                                                            • Utnyttjandet av arbetskraft! Vi måste stoppa de arbetsgivare som utnyttjar människor som ofta redan är i en besvärlig situation. Kollektivavtalsenliga löner och arbetsförhållanden måste bli norm.                                                                                                                                                                                                                                            • Nedskärningen av resurser! till äldreomsorgen. Vi måste få bättre anställningsförhållanden och arbetsmiljö för de anställda. En bättre tillvaro för de äldre.                  • Ojämställda löner! Det är fortfarande kvinnor som tar största ansvaret för barnen. Dåliga löner ger sämre pensioner. Pensionerna måste stärkas. Alla ska ha rätt till heltid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Våld i nära relationer! Kvinnor och barn eller vem det nu är som utsätts måste veta att deras ord tas på allvar.                                                                                                    • En likvärdig skola! Alla elever oavsett förutsättningar och hemförhållanden ska kunna gå ut med godkända betyg. Alla ska kunna fortsätta studera om de vill.             • Vinster i välfärden och skolan! Skattepengarna ska hamna rätt, inte i skatteparadis. Pengarna ska hamna där det är tänkt att de ska hamna.

Jag vill gärna vara med och fatta beslut om framtidens politik för ett bättre samhälle

De motioner vi – Arbetarekommunen (alla motioner har skickats som Arbetarekommunens motioner) – lämnat in till kongressen är:

Staten bör ta huvudansvar för svensk läkemedelsförsörjning! – skriven av Tove Sander

Begränsa möjligheten att etablera verksamhet inom Lagen om valfrihetssystem i vården (LOV) i sjukvården. – skriven av Annika Lopéz

Gratis mensskydd – en jämställdhetsreform. – skriven av Jenny Åkervall

Vi behöver en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet! – skriven av Jenny Åkervall

Höj pensionerna! – skriven av Anette Jellve

************************************************

Just nu pågår nominering av kandidater till Regionfullmäktige och riksdagen. Du som är medlem har fått särskilt mail om detta.

Nomineringarna ska vara Arbetarekommunen – [email protected] – tillhanda senast den  10 augusti.

Medlemsmöte för att fastställa vilka vi ska skicka in som kandidater till partidistriktet äger rum den 17 augusti.

facebook Twitter Email