Måndagsfika

Vi har ju haft som ”tradition” att första måndagen i varje månad träffas och prata om aktuella frågor och dricka kaffe. Tyvärr måste vi p.g.a. rådande Coronavirus/pandemi ställa in dessa så länge. Eftersom läget kommer vara så under hösten har vi för avsikt att ordna digitala träffar. Inbjudan kommer skickas, du anmäler dig och får sedan en länk med vilken du kopplar upp dig till ZOOM.

Vi har planerat träffar;

  • 7 september
  • 2 oktober
  • 2 november
  • 7 december

Vi har tänkt ha någon med som kan prata om aktuella frågor. Om du har någon lokal fråga som du tycker är viktig att lyfta meddela gärna detta till [email protected]

facebook Twitter Email