Majoriteten säger nej till ny inomhusfotbollshall

Socialdemokraternas förslag om en uppvärmd fotbollshall till Danderyds drygt 2 500 fotbollsspelande barn och unga röstades förra veckan ner av Kultur- och fritidsnämnden. Inget annat parti i kommunen anser att det finns ett behov av en uppvärmd hall, trots att fotbollen idag är den största sporten i Danderyd.

Den politiska majoriteten i nämnden motiverade bland annat beslutet med att de tycker att dagens ouppvärmda RM-hall vid Danderyds gymnasium fungerar bra.

Men på direkt fråga från Jenny Åkervall (S) visade det sig sedan att endast en av nämndens ledamöter varit inne i RM-hallen. RM-hallen som på vintern är så fuktig och kall att miljön är direkt olämplig för träning.

Jenny Åkervall (S), ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

 

I det tjänsteutlåtande som nämnden grundade sitt beslut på framhölls vidare att kommunen vill prioritera breddidrott istället för den grenspecifika fotbollen. Ett häpnadsväckande ställningstagande av en politisk majoritet som i alla andra sammanhang vurmar för individens valfrihet.

Vad menar egentligen Kultur- och fritidsnämnden? Ska Danderyds barn och unga inte själva få välja vilken idrott de vill utöva och hur mycket? Är fotbollen inte att betrakta som en breddidrott? Är det faktum att tusentals barn i Danderyd vill spela fotboll flera dagar i veckan, året runt något som ska motarbetas från politiskt håll? Är det en rimlig ståndpunkt i ljuset av de stora folkhälsoproblem vi nu brottas med, med en lavinartad ökning av stillasittande, psykisk ohälsa och ohälsosam fetma bland barn och unga?

Är det faktum att tusentals barn i Danderyd vill spela fotboll flera dagar i veckan, året runt något som ska motarbetas från politiskt håll?

I det ursprungliga tjänsteutlåtandet från kultur- och fritidsförvaltningen framfördes även argumentet att kommunen inte har något elitlag och att det därför inte var motiverat att bygga en uppvärmd hall. Samt att kommunen inte skulle uppmuntra fotbollsspel året runt(?!). Men efter att förvaltningen uppmärksammats på att flertalet närliggande kommuner – bland annat Nacka, Sollentuna och Österåker – byggt eller bygger uppvärmda hallar, trots att dessa inte har lag i högsta divisionerna fotboll, omformulerades detta.

Många barn och ungdomar i vår kommun ägnar sig åt idrott. Och framför allt fotbollen växer explosionsartat. Det tycker vi socialdemokrater är fantastiskt och något som politiken bör uppmuntra och stötta.

Vi socialdemokrater i Danderyd ser ett stort behov av en uppvärmd fotbollshall, men också en upprustning av redan befintliga idrottsplatser. Vi ser också behovet av att kommunen fullt ut tar över ansvaret för idrottsanläggningarna. Det är dags att skrota den s.k Danderydsmodellen som belastar många av kommunens fotbollsföreningar – och i en förlängning barnen och ungdomarna – ekonomiskt och administrativt.

Vi tror att allt detta är bra investeringar i våra barn och unga. Håller du med? Rösta på Socialdemokraterna i Danderyd den 9 september!

(S) motion: Bygg en fotbollshall till kommunens ungdomar 2

Nej till ny inomhusfotbollshall i Danderyd

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email