Lista till kommmunfullmäktige

 

Detta är våra tre toppnamn till kommunfullmäktige – Anette Jellve, Karsten Inde och Jenny Åkervall

 

På vårt årsmöte den 12 mars lade vi fast listan till kommunfullmäktige inför höstens val den 11 september.

Lista till kommunfullmäktige 2022

facebook Twitter Email