Lista till kommmunfullmäktige

Karsten Inde och Jenny Åkervall, två av S-kandidaterna på Danderyds fullmäktigelista.

 

På vårt årsmöte den 10 mars lade vi fast listan till kommunfullmäktige inför höstens val den 9 september.

Lista kommunfullmäktige

facebook Twitter Email