Representation kyrkan

Kyrkovalet 2017

Vi behöll våra två mandat i kyrkofullmäktige. Vi ökade med 0,51 % (160 röster), men det räckte inte till fler mandat. De som representerar oss i fullmäktige är;

Liz Kimberly Reinler – [email protected]                                                                           Anette Jellve – [email protected]

Ersättare är;                                                                                                                                        Inger Jerstedt Ahl – [email protected]                                                                                    Bernt Hofström – [email protected]

Vi lyckades sedan i diskussionerna efter få igenom att vi fick både en ersättare och en ordinarie i kyrkorådet. Representationen där är;

Anette Jellve – ordinarie – [email protected]                                                           Inger Jerstedt Ahl – ersättare [email protected]

I kyrkogårdsutskottet representeras vi av Inger Jerstedt Ahl [email protected]         I fastighetsutskottet av Bernt Hofström [email protected]

På medlemsmötet  – den 22 maj 2017 – beslutade vi om Kyrkopolitiskt program. Nedan följer en sammanfattning, vill du läsa hela gå in under meny och välj kyrkovalet.

En öppen och demokratisk kyrka i Danderyd

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad kyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som Socialdemokrater i Svenska kyrkan i Danderyd vill vi arbeta för;

 • att Svenska kyrkan skall vara en öppen och demokratisk kyrka som utvecklar sitt engagemang i samhällsfrågor.
 • att de kulturhistoriska värdena som våra unika kyrkobyggnader i Danderyd utgör värnas väl och underhålls för framtida generationers bruk.
 • att kyrkans roll som kulturbärare synliggörs.
 • att diakonin utvecklas och utökas.
 • att varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska kyrkan ska tydligt och klart stå upp för varje människas rätt och värde.
 • att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme i miljöfrågor.
 • att Svenska kyrkan i Danderyd ska ha en ansvarsfull personalpolitik som tillvaratar personalens kompetens och erbjuder möjlighet till utveckling.
 • att Svenska kyrkan ska vara relevant för den unga generationen. Fler ungdomar ska söka sig till svenska kyrkan och den ska kännas som en naturlig plats för trygghet och gemenskap.
 • att de varor och tjänster som köps in ska produceras med bra arbetsvillkor.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Danderyd, i Sverige, i Europa och i världen.

 

De som kandiderade för oss var;

 1. Liz Kimberly Reinler, Stocksund, lärare och utvecklingsledare
 2. Anette Jellve, Mörby centrum, administratör – facklig företrädare
 3. Inger Jerstedt Ahl, Djursholm, f.d. utbildnings- och informationschef
 4. Bernt Hofström, Västra Danderyd, nämndeman
 5. Ulla Lilja, Västra Danderyd, pensionär
 6. Jan Lilja, Västra Danderyd, pensionär

 

facebook Twitter Email