Kommunfullmäktige 30 mars

Måndagen den 30 mars var det kommunfullmäktigesammanträde, Det hölls denna gång i aulan i Danderyds gymnasium för att ledamöterna skulle kunna hålla socialt avstånd till varandra. Vi hade dock sett att sammanträdet skjutits upp en månad. Inför sammanträdet lämnade vi följande skrivelse;

”Hej,

Jag uppskattar alla vidtagna åtgärder men vill ändå tydligt och klart uttrycka mina tveksamheter kring att genomföra morgondagens KF.         Jag anser, i ljuset av framför allt den senaste veckans händelseutveckling, att mötet ska ställas in.

Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas pågående pandemi peaka i Stockholmsregionen just under de kommande två veckorna. Att i det läget forcera fram morgondagens möte känns onödigt, på gränsen till ansvarslöst.

En stor andel av KF i Danderyd är äldre, att sätta dem i en situation där de ska slitas mellan att göra sin demokratiska plikt och att riskera sin egen (och anhörigas) hälsa samt att gå emot alla ansvariga myndigheters starka uppmaningar och om att stanna hemma är inte rimligt.

Inget på morgondagens dagordning är av sådan natur att det inte kan vänta en månad.

Jag anser att mötet ska ställas in med målsättningen att ha det om en månad då förhoppningsvis smittspridningen i vår region har planat ut. Parallellt med detta borde möjligheterna med att genomföra KF på distans med digital teknik undersökas.

Alla kommuner i landet brottas med största sannolikhet med dessa frågor just nu och jobbar för att hitta trygga lösningar för sina KF. Här måste vi kunna dra lärdomar av varandra och göra kunskapsutbyte kring hur ev. distansmöten kan lösas tekniskt.

Detta är min och min grupps starkaste uppfattning och det känns viktigt för oss att förmedla det i det mycket allvarliga läge som Sverige och världen nu befinner sig i.

Vänligen,                                                                                                                                                                                                                                                 Jenny”

Danderydscentern och Mp hade inför KF den 30 mars även de framfört en vädjan om att ställa in mötet för att få lite mer tid att jobba fram en mer trygg mötesform som gör det möjligt även för riskgrupper att delta. En stor andel andra kommuner i landet har valt att göra på detta vis. Majoriteten var dock helt oresonliga i sin uppfattning om att genomföra mötet.

Socialdemokraterna har i partiöverläggningar uttryckt att vi är positiva till att under en period skala ner KF, så som gjorts i en del andra kommuner, för att reducera risk för ökad smittspridning. De diskussionerna fortsätter.

facebook Twitter Email