En historisk satsning på välfärden

Statsminister Stefan Löfven har lämnat ett kraftfullt besked. Kommuner och regioner föreslås få ett tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag. Detta för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. En del av ökningen är permanenta anslagsökningar d.v.s. som kommer oss till del även nästa år.

Det är också en historisk budgetsatsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna. Därtill förstärks Äldreomsorgslyftet som innebär att personalen kan utbilda sig på arbetstid. De personer som tar del av Äldreomsorgslyftet ska också erbjudas tillsvidareanställningar på heltid. Satsningen kommer resultera i att kompetensen höjs och att det samtidigt skapas fler trygga jobb för både ny och befintlig personal.

För Danderyds del innebär de nya välfärdspengarna:

  • 22 306 856 kr i ökning av det generella statsbidraget
  • 6 204 349 kr till Äldreomsorgslyftet
  • 13 644 447 kr i äldreomsorgssatsning

Sammanlagt 42 155 652 kronor.

Nu gäller det att ta tillvara på denna historiska möjlighet och investera i Danderyds verksamheter – inte fortsätta med skadliga nedskärningar som slår mot de äldre och de yngre.

Satsningar på äldreomsorgen, på skolan och på våra barn och ungas viktiga verksamheter måste gå före skattesänkningar.

Bara så kan vi bygga Danderyd starkt igen.

 

facebook Twitter Email