Distriktskongress

Distriktskongressen 2020 blev/blir lite annorlunda. Del 1 ägde rum i digital form den 13 juni. Vid detta tillfälle var det bara hälften av ombuden som kunde delta d.v.s. vi fick två ombud. Vi representerades då av Anette Jellve och Jenny Åkervall. Denna dag beslutades om årsberättelser, ansvarsfrihet, styrelsens propositioner samt val av ny styrelse.

Del två kommer även den ske digitalt under senare delen av oktober, då kommer alla ombuden vara närvarande. Vid detta tillfälle ska bl.a. motionerna behandlas. Är du intresserad ta del av motionerna finner du dem via denna länk https://socialdemokraternaistockholm.se/vart-parti/socialdemokraterna-i-stockholms-lan/distriktskongress-2020/ Har du synpunkter du vill att ombuden ska föra fram hör av dig till någon av de ordinarie ombuden. Ordinarie ledamöter är;

  • Anette Jellve
  • Jenny Åkervall
  • Bodil Ström
  • Ulf Bergman

Ersättare är;

  • Pia Klint
  • Bernt Hofström
  • Karsten Inde
  • Olov Johansson
facebook Twitter Email