Debattkväll om byggplaner i Danderyd

Gruppledare för S, Jan Lilja.

Under debattkvällen den 17 januari i Danderyds gymnasiums aula företräddes Socialdemokraterna i Danderyd av gruppledaren Jan Lilja. Debattkvällen anordnades av Danderyds Villaägarförening.

De frågor som skulle besvaras av alla partier – och som vi anser vi besvarat genom Jans inlägg var;

1. Enligt det nyligen antagna dokumentet ”Vision och strategier för Danderyds kommun” (KF 2017-09-25) kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Vad avser Ditt parti med ”den moderna trädgårdsstaden” respektive ”hållbar stadsmiljö” och hur man vill kombinera dessa. Ge exempel.

2. I dag finns det ungefär lika många lägenheter i flerfamiljshus som i småhus (år 2016 fanns 6 871 lägenheter i småhus och 5 492 lägenheter i flerbostadshus samt 257 övriga och 613 specialbostäder). Hur anser Ditt parti att fördelningen skall vara framöver?

3. I dag ligger Danderyd på nionde plats vad gäller befolkningstäthet i landet: Ordningen är: Sundbyberg – Solna – Malmö – Lidingö – Järfälla – Sollentuna – Göteborg – 9. Danderyd – Täby – Nacka – Burlöv – Huddinge ….. Med hur mycket anser Ditt parti att Danderyd skall växa på vår lilla yta?

4. På ett flertal områden i kommunen har byggbolag köpt in mark, t.o.m. enskilda villafastigheter, för bebyggelse. Överenskommelser/avtal har skrivits med kommunen om omfattande bebyggelse innan detaljplanen ens kommit igång och utan att kringboende informerats än mindre beretts tillfälle att påverka planprocessen. Hur anser Ditt parti att medborgarinflytandet skall beaktas?

5. Fria vyer har visat sig vara det viktigaste för att människor skall vilja bo kvar i ett villaområde. Hur högt och hur nära tomtgräns till befintliga villor anser Ditt parti att man ska få bygga flerfamiljshus?

Jans inlägg i debatten;

Enligt Vision och Strategier för Danderyds kommun kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö – Vi socialdemokrater tror att gränsen däremellan ska vara mjuk dvs inga höghus direkt nära villabebyggelse. Att vi ska utveckla de centra vi har: Eneby Torg, Djursholms Torg, Stocksunds Torg samt i viss mån Nora Torg men främst Mörby centrum.

Fördelning mellan småhus och flerfamiljslägenheter – Med nödvändighet anser vi att det behövs fler flerfamiljslägenheter eftersom de områden som vi anser finns att bygga på bör byggas med flerfamiljslägenheter.

Hur mycket ska Danderyd växa? – På grund av närheten till Stockholm så kommer befolkningen att fördubblas om 25 år, det gör att vi behöver fler bostäder.

Hur ska medborgarinflytandet beaktas? – Alla planer ska redovisas och det görs via hemsidan och samråd ska hållas. Största medborgarinflytandet har man vart 4:e år vid kommunalvalet. Tänk på det i höst!

Hur nära tomtgräns och hur högt kan man bygga? – Även flerfamiljshus har behov av någon form av uteplats och då kan man planera så att den kan läggas närmast villorna. Det är också naturligt att placera lägre hus närmast villorna.

Områden att bygga på! – Vid östra sidan av Golfbanevägen ska byggas 3 flerfamiljshus. På motsatta sidan byggs nya Kevingeskolan men fortsatt ner mot Edsviksvägen finns plats för fler hus. På Kevinge golfbana utefter Edsviksvägen fram till Kevingeringen och upp mot befintliga hus mot befintlig gångväg. Då den gamla Kevingeskolan rivs finns plats för hus upp mot befintliga hus vid Kevingeringen. Västra delen av golfbanan blir park. Längs Edsbergsvägen och Enebybergsvägen.

facebook Twitter Email