Danderyds äldreomsorg på väg mot ett haveri

Är Danderyds äldreomsorg på väg mot ett totalt haveri? Mycket pekar på det. Det råder stor brist på äldreboenden och kommunen kan idag inte erbjuda några korttidsplatser på hemorten. Det enda alternativet är ett korttidsboende i Farsta. Köerna till demensboenden i Danderyd är långa och hemtjänsten får allt mindre tid för omsorgen av de äldre. Många privata utförare har på senare tid lämnat Danderyd då de anser att ersättningen här är för låg.

För att få en bättre inblick i hemtjänstens arbete ägnade Socialdemokraterna i Danderyds Jenny Åkervall en dag åt att ”skugga” hemtjänstpersonalen i Danderyd. Hon beskriver det som en bitvis omskakande upplevelse.

– Jag är imponerad av alla dessa hjältar som arbetar inom Danderyds kommunala hemtjänst, där majoriteten är kvinnor med utländsk bakgrund. Samtidigt är det upprörande att se hur pressat schema de har. Det är en minuthets som slår oerhört hårt mot både personal och de äldre. Vid ett besök hos en äldre man satt han hela tiden och tittade oroligt på klockan och undrade hur många minuter det var kvar innan vi var tvungna att vara ute ur lägenheten, säger hon.

Det är en minuthets som slår oerhört hårt mot både personal och de äldre.

Hemtjänstpersonalen vittnar om att socialkontoret på senare år har blivit betydligt tuffare i sina bedömningar och beviljar allt mindre hjälp till de äldre. Dessutom har kommunen infört ett digitalt minutstyrt arbetssystem som inte lämnar utrymme åt några individuella variationer eller oförutsedda händelser.

– Det kanske skulle fungera vid ett löpande band, vid montering av maskiner. Men det här är människor det handlar om. Äldre, multisjuka, ofta dementa och ibland väldigt ensamma människor. Förtjänar de inte ett värdigt omhändertagande i sluttampen på sitt liv? säger Jenny Åkervall.

– Det borde vara obligatoriskt för alla politiker att jobba en dag i hemtjänsten, tycker Jenny Åkervall, (S).

Hon nämner några exempel på hur ett schema kan se ut:

  • Arbetspass med 15 ”kunder” på fem timmar
  • Tio minuter till att tillaga, servera och diska efter en måltid
  • Ingen tid beviljas längre till social samvaro

– Det borde vara obligatoriskt för alla politiker att jobba en dag i hemtjänsten. Ute i den verklighet man sitter vid sammanträdesbord och dikterar villkoren för. Ändå är jag tydligen en av få politiker i Danderyd som tagit ett sådant här initiativ, säger hon.

Fakta – Vår äldrepolitik

Socialdemokraterna i Danderyd har en tydlig ambition att skapa fler äldreboenden och bryta ensamheten bland äldre. Vi anser att den moderata-liberala majoriteten har länge smitit från sitt ansvar för omsorgen om de äldre och överlåtit det åt privata intressen. Ett exempel är det planerade äldreboendet Ginnungagap i Djursholm där majoriteten har valt att sälja tomten till ett byggbolag som ska bygga boendet och sedan hyra ut driften till en entreprenör på marknaden. En illa skött och onödigt utdragen process som i slutänden innebär att kommunen avsäger sig allt politiskt inflytande över verksamheten. Det finns inga garantier för att byggbolaget i framtiden välja att ha en helt annan verksamhet där. Vi vill att kommunen tar sitt ansvar och i egen regi bygger fler äldreboenden och korttidsboenden, driften kan sedan ske i antingen kommunal eller privat regi.

Vi vill även göra insatser för att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Vi vill att medarbetare i hemtjänsten får mer tid för sällskap vid måltider. De ska ha gott om tid att ta promenader med de äldre eller följa med till dagcentral eller bibliotek. Maten på våra äldreboenden måste vara god och näringsrik. Kultur och fysisk i äldreomsorgen är viktigt för trivseln och vi vill att boendena anställer aktivitetssamordnare. Kultur- och fritidsnämnden bör även budgetera medel för mer kultur på boenden och på dagcentraler och till bibliotekens uppsökande verksamhet.

Vintern är en jobbig årstid för många äldre, de bli ännu svårare att ta sig ut när väglaget är dåligt. Vi vill därför förbättra säkerheten och erbjuda gratis broddar till alla äldre.

facebook Twitter Email