Bli medlem

Vill du medlem så hittar du info om detta under fliken Vill du engagera dig? här på denna sida.

Är du medlem, men har flyttat och vill byta Arbetarekommun så kontaktar du din nuvarande eller den nya Arbetarekommunen. de eller du själv mailar sedan uppgifter om bytet till [email protected]

Du an välja att betala din medlemsavgift via Autogiro, du betalar då 20 kronor per månad. Vill du anmäla Autogiro gör du detta via denna länk https://www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/medlem/medlemsavgift#0

I år är det valår, alla krafter behövs, även dina, för att vi ska göra ett bra val i Danderyd. Fundera på vad du kan och vill göra för att göra ett bra val i Danderyd. Hör av dig till någon av  valledarna Anette Jellve, [email protected]  eller Olle Hansson, [email protected]

Ingen insats är för liten!

Vi behöver även ta över makten i Regionen och behålla regeringsmakten!

Låt oss alla dra vårt strå till stacken, alla kan göra något men ingen kan göra allt!

VÄLKOMMEN som medlem

facebook Twitter Email