Årsmöte arbetarekommunen 2018

 Danderyds arbetarekommun har den 10 mars haft vi var Årsmöte

Vi var ett femtontal medlemmar som samlades på Kevinge värdshus. Kerstin Eliasson ledde oss genom årsmötet och Inger Ruin kommer författa ett protokoll.

Som sig bör på ett årsmöte pratade vi givetvis om året som gått, gick igenom Verksamhetsberättelse 2017, Ekonomisk berättelse 2017 och Revisorernas berättelse. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Budget för 2017 fastställdes. Styrelse och revisorer liksom valberedning valdes. Vilka som nu sitter i Arbetarekommunens styrelse kan du se i menyn under Arbetarekommunens styrelse. Sedan pratade vi mycket om året som kommer, valrörelsen. Vad vill vi driva för frågor? Hur når vi väljarna? Många bra diskussioner, inlägg mm från medlemmarna. Vi fastställde också listan till kommunfullmäktige. Vårt valprogram som snart är klart samt listan med namn på de som föreslås till kommunfullmäktige kommer du hitta under rubriken Val 2018 i menyn.

Sedan bjöds givetvis på kaffe och smörgås!

 

facebook Twitter Email