Årsmöte 2022

Lördagen den 12 mars kommer vi att ha årsmöte. Huruvida det blir ett digitalt eller fysiskt möte återkommer vi till.

Dagordning mm kommer att läggas ut här senare.

Som medlem kan du skriva motioner till Arbetarekommunens årsmöte. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 21 februari.

facebook Twitter Email