Årsmöte 2021

Den 27 mars har Arbetarekommunen årsmöte. Mötet blir p.g.a. rådande pandemi digitalt. Vi kommer använda Zoom.

Vi återkommer närmare med föreläsare, tid, handlingar mm

facebook Twitter Email