Vi värnar om de unga och de äldre

Vår politiska vision Nyheter Våra kandidater Vill du engagera dig?

Politikerfika/måndagsfika

Våra fikastunder med politikerna i fullmäktige och nämnder har återigen startat. Vi ses första måndagen varje månad på Forno Romano i Mörby centrum. Nästa tillfälle är den 1 november kl. 15 00. Därefter ses vi 6 december, samma tid och plats.

Läs mer

Partikongress i Göteborg 3-7 november

Vi gratulerar Jenny Åkervall som har blivit vald till ombud till partikongressen. Vi är också stolta över att ha ett ombud från Danderyd. Hon kommer tillsammans med ett antal övriga kamrater representera Stockholms län. Vi riktar även ett tack till alla medlemmar som röstat!

Läs mer

Vårt yttrande över Danderyds kommuns översiktsplan

Synpunkter på Danderyds översiktsplan Den pågående samrådsprocessen ger medborgarna möjlighet att yttra sig över förslaget till ny översiktsplan. För socialdemokraterna är invånarnas åsikter om hur Danderyd ska utvecklas viktig. Vi önskar därför invänta invånarnas synpunkter i den pågående samrådsprocessen innan vi tar ställning till översiktsplanen i detalj. Detta yttrande är således av mer övergripande karaktär…

Läs mer

Partikongress i Göteborg 3-7 november

Just nu pågår val av ombud till partikongressen. Danderyd ha två kandidater till detta. Nedan följer en presentation av dem samt rubrikerna på de motioner som vi i samband med vår motionsskrivarkväll kom fram till. Två av motionärerna kandiderar inte som ombud till kongressen.     Jenny Åkervall Jag är sedan valet 2018 gruppledare för…

Läs mer

Missade du förstamajtalet?

Första maj talade Jan Eliasson och Jenny Åkervall. filmerna kunde ses på Youtube och Facebook. Du kan fortfarande se och höra talet genom att följa länken https://youtu.be/zCLLUedixuw    

Läs mer

Första maj i Danderyd med Jan Eliasson

Sverige och världen efter pandemin Digitalt firande av första maj med anförande av Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN, ordförande i FN:s generalförsamling och Sveriges utrikesminister. Inledning av Jenny Åkervall, gruppledare för (S) i Danderyd. När? Den 1 maj 2021 kl 10.00. Var? Arrangemanget kan följas via Socialdemokraterna i Danderyds Facebook och Youtube. Efter…

Läs mer

Distriktskongress 2021

Även i år kommer partidistriktets kongress vara digital. Den äger rum den 24 april. Arbetarekommunens ombud är: Anette Jellve Jenny Åkervall Bodil Ström Ulf Bergman Ekström Ersättare är: Karsten Inde Olle Hansson Pia Klint På kongressen ska valkommittén inför fastställandet av riksdags- och regionfullmäktigelistor väljas, ett abtal motioner ska behandlas mm.

Läs mer

Motionsskrivarkväll

Den 13 april bjuder vi in – digitalt – till en motionsskrivarkväll. Vi tänkte försöka skriva ett antal motioner till partikongressen. Tove Sander kommer leda oss genom kvällen. Särskild inbjudan kommer senare.

Läs mer

Årsmöte 2021

Den 27 mars har Arbetarekommunen årsmöte. Mötet blir p.g.a. rådande pandemi digitalt. Vi kommer använda Zoom. Här är agendan till mötet: Förslag till dagordning vid Danderyds Arbetarekommuns Årsmöte Lördagen den 27 mars 2021 Årsmötets öppnande Mötets stadgeenliga utlysande Parentation Fastställande av dagordning Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justerare tillika rösträknare…

Läs mer

Tyko Niemi

Den 20 januari 2021 avled Tyko Niemi. Tyko var under många år aktiv i Arbetarekommunen. Han satt i fullmäktige, var ordförande i Arbetarekommunen och innehade vissa nämnduppdrag. Vi tänker på Tykos familj. Som ett minne över Tykos gärningar har vi skänkt pengar till Stockholms stadsmission.

Läs mer
facebook Twitter Email