Vi värnar om de unga och de äldre

Vår politiska vision Nyheter Våra kandidater Vill du engagera dig?

Partikongress i Göteborg 3-7 november

Just nu pågår val av ombud till partikongressen. Danderyd ha två kandidater till detta. Nedan följer en presentation av dem samt rubrikerna på de motioner som vi i samband med vår motionsskrivarkväll kom fram till. Två av motionärerna kandiderar inte som ombud till kongressen.     Jenny Åkervall Jag är sedan valet 2018 gruppledare för…

Läs mer

Missade du förstamajtalet?

Första maj talade Jan Eliasson och Jenny Åkervall. filmerna kunde ses på Youtube och Facebook. Du kan fortfarande se och höra talet genom att följa länken https://youtu.be/zCLLUedixuw    

Läs mer

Första maj i Danderyd med Jan Eliasson

Sverige och världen efter pandemin Digitalt firande av första maj med anförande av Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN, ordförande i FN:s generalförsamling och Sveriges utrikesminister. Inledning av Jenny Åkervall, gruppledare för (S) i Danderyd. När? Den 1 maj 2021 kl 10.00. Var? Arrangemanget kan följas via Socialdemokraterna i Danderyds Facebook och Youtube. Efter…

Läs mer

Distriktskongress 2021

Även i år kommer partidistriktets kongress vara digital. Den äger rum den 24 april. Arbetarekommunens ombud är: Anette Jellve Jenny Åkervall Bodil Ström Ulf Bergman Ekström Ersättare är: Karsten Inde Olle Hansson Pia Klint På kongressen ska valkommittén inför fastställandet av riksdags- och regionfullmäktigelistor väljas, ett abtal motioner ska behandlas mm.

Läs mer

Motionsskrivarkväll

Den 13 april bjuder vi in – digitalt – till en motionsskrivarkväll. Vi tänkte försöka skriva ett antal motioner till partikongressen. Tove Sander kommer leda oss genom kvällen. Särskild inbjudan kommer senare.

Läs mer

Årsmöte 2021

Den 27 mars har Arbetarekommunen årsmöte. Mötet blir p.g.a. rådande pandemi digitalt. Vi kommer använda Zoom. Här är agendan till mötet: Förslag till dagordning vid Danderyds Arbetarekommuns Årsmöte Lördagen den 27 mars 2021 Årsmötets öppnande Mötets stadgeenliga utlysande Parentation Fastställande av dagordning Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justerare tillika rösträknare…

Läs mer

Tyko Niemi

Den 20 januari 2021 avled Tyko Niemi. Tyko var under många år aktiv i Arbetarekommunen. Han satt i fullmäktige, var ordförande i Arbetarekommunen och innehade vissa nämnduppdrag. Vi tänker på Tykos familj. Som ett minne över Tykos gärningar har vi skänkt pengar till Stockholms stadsmission.

Läs mer

Detta har majoriteten gjort de senaste två åren

Facit efter två år av M, L och KD-styre av Danderyd

Läs mer

POLITISK POLISANMÄLAN

Några tankar gällande en av Danderyds kommun gjord polisanmälan mot en inom kommunen verksam oppositionspolitiker. Polisanmälan gällde ett inlägg i ett debattforum på facebook. Anmälan gällde förtal alt. grovt förtal. Polisutredningen numera nedlagd då brott ej kunnat styrkas. I och med detta borde ärendet vara avslutat. Några tankar kvarstår dock. S-ledamoten i fullmäktige, Olle Johansson,…

Läs mer

Vår budget 2021

Budget 2021    Socialdemokraternas förslag i korthet:   Socialdemokraternas budgetförslag ger ett resultat för Danderyds kommun år 2021 om ca 177Mkr. Förslaget innebär samma återbetalningstakt för det ackumulerade underskottet som majoriteten.   Oförändrad skattesats, 18,95 kr (ingen skattesänkning om 20 öre).   Genom att inte förändra skattesatsen för 2021 jämfört med 2020 så tillför vi…

Läs mer
facebook Twitter Email