Representation i nämnder mm

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter: Jenny Åkervall (gruppledare), Karsten Inde och Anette Jellve

Ersättare: Olov Johansson och Jan Lilja

Vi delar platserna i nämnder och styrelser med Miljöpartiet. Kontakta gärna våra representanter i olika nämnder och kom med förslag till motioner och annan aktivitet.

Kommunrevisionen: Sivert Svärling – vice ordförande

Kommunstyrelsen: Jenny Åkervall – ordinarie ledamot – [email protected]

Jan Lilja – ersättare – [email protected]

KSAU: Jenny Åkervall – ersättare – [email protected]

Byggnadsnämnden:

Bernt Hofström – ersättare – [email protected]

Fastighetsnämnden:

Anette Jellve – 2:e vice ordförande – [email protected]

Krisledningsnämnd:

Jenny Åkervall – ersättare – [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden:

Jenny Åkervall – ersättare – [email protected]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Jan Lilja – ersättare – [email protected]

Socialnämnden:

Ulla Lilja – ersättare – [email protected]

Tekniska nämnden:

Olov Johansson – ledamot – [email protected]

Utbildningsnämnden:

Karsten Inde – ledamot – [email protected]

Valnämnden:

Jan Lilja – ordinarie ledamot – [email protected]

Bernt Hofström – ersättare – [email protected]

Djursholms AB:

Karl Stenqvist – [email protected]

Kyrkofullmäktige:

Inger Jerstedt-Ahl – [email protected]

Bernt Hofström – [email protected]

Jan Lilja – ersättare – [email protected]

Stockholms läns landsting:

Tove Sander – [email protected]

Tove är också ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och sammankallande i Framtidens hälso- och sjukvårdsutskott

 

 

 

facebook Twitter Email