Representation i nämnder mm

Kommunfullmäktige;

Ordinarie ledamöter – Jan Lilja, gruppledare – Catharina Melian – Anette Jellve

Ersättare – Olov Johansson – Karsten Inde

Vi delar platserna i nämnder och styrelser med Miljöpartiet. Kontakta gärna våra representanter i olika nämnder och kom med förslag till motioner och annan aktivitet.

Kommunrevisionen;

Sivert Svärling – vice ordförande

Kommunstyrelsen;

Catharina Melian – ordinarie ledamot – [email protected]

Jan Lilja – ersättare – [email protected]

KSAU;

Catharina Melian – ersättare- [email protected]

Byggnadsnämnden;

Bernt Hofström – ersättare – [email protected]

Fastighetsnämnden;

Anette Jellve – 2:e vice ordförande – [email protected]

Krisledningsnämnd;

Catharina Melian – ersättare- [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden;

Liz Kimberly Reinler – ersättare – [email protected]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden;

Jan Lilja – ersättare – [email protected]

Socialnämnden;

Ulla Lilja – ersättare – [email protected]

Tekniska nämnden;

Olov Johansson – ledamot – [email protected]

Utbildningsnämnden;

Karsten Inde – ledamot [email protected]

Valnämnden;

Jan Lilja – ordinarie ledamot – [email protected]

Bernt Hofström – ersättare – [email protected]

Djursholms AB;

Karl Stenqvist – [email protected]

Kyrkofullmäktige;

Inger Jerstedt-Ahl – [email protected]

Bernt Hofström – [email protected]

Jan Lilja – ersättare – [email protected]

Stockholms läns landsting;

Tove Sander – [email protected]         Tove är också ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och sammankallande i Framtidens hälso- och sjukvårdsutskott

 

 

 

facebook Twitter Email