Aktuellt

Tio vallöften för ett bättre Danderyd

Danderyd är en fantastisk kommun att leva och bo i. Men Danderyd har många utmaningar. Lärartätheten på våra skolor är nästan lägst i landet. Många ungdomar missbrukar droger. Unga hindras till fritidssysselsättning på grund av höga avgifter och det är brist på hyresbostäder och äldreboendeplatser. Det vill vi ändra på. Vi vill ge alla en…

Läs mer

Debatt: Fler hyresbostäder åt Danderydsbor

Det är idag näst intill omöjligt att få tag i en hyresbostad i Danderyd. Det drabbat bl. a unga som vill flytta hemifrån, par som separerar och äldre som behöver en mindre bostad. Socialdemokraterna vill därför återskapa ett kommunalt fastighetsbolag och införa en bostadskö där Danderydsbor ges viss förtur. S: ”Låt oss investera 
i ett bostadsbolag”

Läs mer

Pessimism och framtidstro när Jan Eliasson blickar ut i världen

Många intresserade åhörare trotsade den varma majkvällen och kom till Fribergaskolan när Socialdemokraterna i Danderyd under onsdagen bjöd in till öppet möte med fd vice generalsekreteraren för FN, tidigare utrikesministern och mångårige danderydsbon Jan Eliasson. Toppdiplomaten Eliasson talade under rubriken ”Hot och hopp i en osäker tid” och delade under en och en halv timme…

Läs mer

Jan Eliasson om ”Hot och hopp i en osäker värld”

Onsdagen den 16 maj ordnar Socialdemokraterna i Danderyd en öppen föreläsning med danderydsbon, tidigare utrikesministern och FN:s fd vice generalsekreterare Jan Eliasson. Jan talar på temat ”Hot och hopp i en orolig tid” och delar med sig från sina erfarenheter av konflikter, fred och säkerhet, utvecklingsfrågor, problem och möjligheter i dagens värld. Föreläsningen avslutas med…

Läs mer

”Återskapa ett kommunalt fastighetsbolag i Danderyd”

I denna veckas nummer av lokaltidningen Mitt i Danderyd får kommunens främsta politiker svara på läsarnas viktigaste frågor. Vi Socialdemokrater utmärker oss som det parti som vill ta störst ansvar för att utveckla de kommunala verksamheterna. Bland annat vill vi återinföra ett kommunalt fastighetsbolag där Danderydsbor skulle få viss förtur till hyresrätterna.   Hyreslyor eller…

Läs mer

Distriktskongress 2018: ”Starkare tillsammans”

I helgen hölls distriktskongress för Socialdemokraterna i Stockholms läns partidistrikt under parollen ”Starkare tillsammans”. Socialdemokraterna i Danderyd representerades av ombuden: Liz Kimberly Reinler, Jenny Åkervall, Anette Jellve, Tove Sander (ledamot distriktsstyrelsen) samt Pia Klint. Kongressen präglades av gott kamratskap, livliga diskussioner och många kloka beslut. Nu ökar vi takten och jobbar mot valvinst.

Läs mer

Första maj i Danderyd!

Kom och fira Första maj med Socialdemokraterna i Danderyd. Huvudtalare är riksdagsledamoten, tidigare statsrådet och talmannen Björn von Sydow. Varmt välkomna!

Läs mer

Jenny Åkervall (S): ”Moderaterna struntar i drogmissbruket”

I en intervju i Mitt i Danderyd konstaterar vår företrädare Jenny Åkervall att den moderatledda majoriteten under många år valt att strunta i det omfattande missbruket av droger bland unga i Danderyd. Åkervall: ”M struntar i barnens drogmissbruk”

Läs mer

Lista till kommmunfullmäktige

  På vårt årsmöte den 10 mars lade vi fast listan till kommunfullmäktige inför höstens val den 9 september. Lista kommunfullmäktige

Läs mer

Årsmöte arbetarekommunen 2018

 Danderyds arbetarekommun har den 10 mars haft vi var Årsmöte Vi var ett femtontal medlemmar som samlades på Kevinge värdshus. Kerstin Eliasson ledde oss genom årsmötet och Inger Ruin kommer författa ett protokoll. Som sig bör på ett årsmöte pratade vi givetvis om året som gått, gick igenom Verksamhetsberättelse 2017, Ekonomisk berättelse 2017 och Revisorernas…

Läs mer
facebook Twitter Email